- خط ِ تیره -

آپلود عکس

پیراهن ِ مشکی

شال ِ عزا 

برای محرم آماده میشوم؛

گوشواره هایم را درمیاورم ... یادت می آید روزهای در مدینه | دو گوشواره داشتم حالا سه نقطه ... علی اکبر لطیفیان

| ز. عین |