- خط ِ تیره -

آپلود عکس
۹دی۹۰ نوشت :

۲سال گذشت از روزی که مردم یک صدا فریاد زدند « عامل این جنایت ، اعدام باید گردد » آقایون ِ قضا ، آقایون مسئول، دوسال کافی نیست برای رسیدگی به خواسته های مردم؟!! کم کاری نکردید ؟!! به اون روزی که باید پیش قاضی القضات پاسخگو باشید چقدر فکر میکنید ؟!!..

از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی :

فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وسیله تعدادی آدم دیده شد، ریشه دار بود ، یک بیماری درست کرده و زمینه هایی چیده بودند و اهداف خطرناکی داشتند، با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی، حل نمی شد.یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت که این حرکت، حرکت 9 دی بود که مردم آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه ماندنی است، حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث اول انقلاب است.

این بایست حفظ و گرامی داشته شود. البته سعی کنید جنبه های شعاری را غلبه ندهید. کار را مردم می کنند و دل ها دست خداست، مردم را خدای متعال توی صحنه می آورد. یعنی ایمان الهی و توفیق الهی و تایید الهی است که مردم را می آورد در صحنه. سعی کنید حالت شعاری غلبه پیدا نکند. شعار البته لازم است، شور، هیجان و حماسه لازم است منتها بایستی عمق شعارها تبیین بشود که حرف ملت ایران در آن روز چه بود و چه جهتی داشت.

***

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید
تیر ِ غــ ـــم بر دل دیــوانه و زارم بزنید

در حمایت ز امامم علی خامـــنه ای
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوم میثـــم تمــار به دارم بزنید
 

| ز. عین |