- خط ِ تیره -

آپلود عکس

 

+ : حالـــ م خوب نیست ، اومدم سید الکریم

( صبح پیامکش رو دیدم . )

- : دیشب چی شده بودی ؟

+ : شب آخر ِ صفر بود ، امشب پیراهن سیاهمو در میارم ، غم نداره ؟

- : ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دعا نوشت : انشاالله خود ِ حضرت زهرا مزد عزاداریتو بدن ، مثل مصطفای شهید با لباس مشکیت پر بکشی (+)

+ « دارالجـــ ـــنون »

| ز. عین |