- خط ِ تیره -

آپلود عکس

 

گریه های من در میان بارش ِ آسمان گم شده است

کودکی پا به دنیا نگذاشته به آسمان ها رفت

گفتی شش ماهش شده بود ؟! ...

آه چقدر بوی ِ فاطمیه می آید

امان از دل ِ مادر ...

 

+ هم بازی برای ِ محسنش فرستادی بانــــو ؟!...

+ تسلای ِ دل ِ داغدارش دستی به آسمان بلند کنید ...


 

| ز. عین |